16 Ocak 2014

TEZ

Henüz ortada yok ama önsöz hazır:)
sonunda ne çıkacak bende merak ediyorum.
 
 

ÖNSÖZ

Bu çalışma Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Akşam Gazetesine el koyduktan sonra gazetenin haber manşetlerinde yanlılılık olup olmadığı konusunda bilimsel merakımın giderilmesi üzerine yapıldı.

TMSF'nin Akşam Gazetesine el koyduğu dönemde ülkemizde “Gezi Parkı” olayları, “19 Mayıs kutlamalarının yasaklanması” ile çıkan olaylar ve “Reyhanlı Saldırısı” gerçekleşti. Bu üç olayda da iktidarın basına baskı yaptığı, yayın yasağı getirildiği tartışmaları yaşandı.

Böyle bir ortamda hem yazılı hem de görsel medya araçları iktidar için elbette çok önemlidir. Bu olayların gerçekleştiği dönemde TMSF'nin Akşam Gazetesine el koyması ve gazetenin gerçekten de “devlet gazetesi” haline gelip gelmediği de merakıma sebep olmuştur.

Tezimi hazırlarken kütüphanede geçirdiğim zamanları idare eden çalışma arkadaşlarım Levent ...... ve Ercan .....'a, annesinin tez hazırlaması dolayısıyla ilgisi eksilen ve buna katlanan kızım Nazan ......'na ve elbette tez çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini öğreten hocamız Prof.Dr. Nurettin GÜZ'e teşekkür ediyorum.--
nimet